Algemene voorwaarden huur vakantiehuis1. Het vakantiehuis wordt voor verhuur aangeboden door Le Marronnier aan de huurder.

2. Om het vakantiehuis te huren, dient de huurder de overeenkomst binnen 8 dagen ingevuld en ondertekend terug te sturen,
    samen met een (niet te restitueren) aanbetaling van 25% van het huurbedrag. Nadat het ondertekende contract en de aanbetaling
    op tijd zijn ontvangen, is de reservering definitief. Respecteer de data op het contract. Na overschrijding van de overeengekomen
    data, is de reservering niet meer geldig en kan het vakantiehuis beschikbaar worden gesteld aan een eventuele nieuwe huurder.

3. Het restant bedrag dient te zijn ontvangen uiterlijk 6 weken voor aanvang van de huurperiode. Indien de betaling op de
    betreffende datum niet is ontvangen, dan heeft Le Marronnier het recht de huurder schriftelijk te bevestigen dat de
    reservering is geannuleerd.

4. Bij reservering binnen 6 weken voor aanvang van de huurperiode dient het totaal verschuldigde bedrag direct te worden voldaan.

5. Op de dag van aankomst dient een borgsom van € 200,00 te worden betaald aan Le Marronnier. De borgsom wordt bij
    vertrek terugbetaald indien u de woning in dezelfde/vergelijkbare staat achterlaat als bij aankomst.

6. Alle kosten die ontstaan tijdens de huurperiode dienen voor vertrek afgerekend te zijn met Le Marronnier.

7. In geval van schade aan het vakantiehuis, of schade aan, of vermissing van de inboedel zal verrekening plaatsvinden
    met de ontvangen borgsom. De ontvangen borgsom is in geen geval de maximale aansprakelijkheid ten opzichte van Le Marronnier.

8. Met betrekking tot artikel 2 en 3 zullen in geval van annulering de volgende regelingen worden gehanteerd:
    - bij annulering tot de 42e dag (exclusief) vóór de aankomstdag: de aanbetaling.
    - bij annulering vanaf de 42e dag (inclusief) tot de 28e dag (exclusief) vóór de aankomstdag: 75% van de huursom.
    - bij annulering vanaf de 28e dag (inclusief) tot de dag (inclusief) van aankomst: 100% van de huursom.
      De huurder wordt dan ook geadviseerd om een uitgebreide annuleringsverzekering als ook een aansprakelijkheidsverzekering
      af te sluiten.

  9. Met betrekking tot de op de overeenkomst vermelde huurperiode heeft Le Marronnier geen verplichtingen het vakantiehuis eerder
      aan te bieden en heeft de huurder geen recht om te blijven na afloop van de huurperiode. Bij verlate aankomst of eerder vertrek
      vindt geen restitutie plaats.

10. Het vakantiehuis is ingericht voor maximaal 4 personen. Op verzoek van de huurder kan Le Marronnier eventueel een
      baby- of kinderbed bijplaatsen.

11. Om veiligheidsredenen en voor het comfort van andere huurders is het niet toegestaan om in het huis te roken.
      Om praktische en hygiënische redenen worden geen huisdieren toegelaten.

12. De huurder komt overeen, een goede huurder te zijn en zal het vakantiehuis goed verzorgen en schoon en netjes
      achterlaten, zoals een goede burger betaamt. Le Marronnier heeft het recht om geld van de borgsom in te houden om
      een aanvullende schoonmaak te bekostigen indien de huurder het vakantiehuis in een slechte staat achterlaat.
      De huurder gaat er ook mee akkoord om zich positief op te stellen en geen overlast te bezorgen aan de omgeving en
      de huisregels na te leven.

13. De huurder zal Le Marronnier direct op de hoogte brengen van eventuele schades en defecten in of aan het vakantiehuis
      en bijbehorende terrein. Afspraken voor reparatie en/of vervanging zullen zo snel als mogelijk gemaakt worden.

14. Le Marronnier kan niet aansprakelijk gesteld worden:
    - voor enig tijdelijk defect of stopzetting in de verstrekking van publieke voorzieningen met betrekking tot de uitrusting,
      installatie en apparatuur in het vakantiehuis of omliggend terrein.
    - voor enig verlies of verwonding veroorzaakt door buitengewone weersomstandigheden, overstromingen, stakingen of
      zaken waarover Le Marronnier geen controle heeft.
    - voor enig verlies of ongemak veroorzaakt door of ten laste van de huurder als het vakantiehuis is vernietigd of
      vergelijkbaar beschadigd voor de aanvang van de huurperiode. In dit laatste geval zal Le Marronnier binnen 7 dagen
      na de melding, aan de huurder alle reeds betaalde bedragen met betrekking tot de huurperiode terugbetalen.

15. De aansprakelijkheid van Le Marronnier zal nooit het bedrag overschrijden, dat betaald is voor de huurperiode.

16. Deze voorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst.

<< Terug